Showing all 5 results

Cảo 2 chấu thuộc loại cảo cơ khí gồm có 2 chân chuyên dùng để cảo bạc đạn, thiết gị gắn trên trục… Cảo 2 chấu của hãng Kingtony rất bền và rẻ.