Showing all 6 results

Thùng đựng đồ nghề chuyên dùng để đựng các dụng cụ thiết bị cơ khí gồm có nhiều ngăn, vật liệu có thể bằng sắt hoặc gỗ.