Showing 1–28 of 45 results

Đầu nối chuyên dùng để nối dài đầu gắn tuýp từ cần siết sang tuýp do điều kiện không gian chật hẹp. Đầu nối dài rất chất lượng, bảo hành vĩnh viễn.