Showing all 5 results

Ê Tô là dụng cụ chuyên dùng để gá cố định vật cần gia công để chúng ta có thể dũa, mày vật được, ê tô kingtony với chất lượng rất tốt.