Showing all 24 results

Cờ lê miệng đóng là loại cờ lê được thiết kế có thể siết được và đóng được, cờ lê miệng đóng được hãng Kingtony sản xuất với chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay.