Author Archives: boyquaypha1

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E10S30

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E10S30 (10 tấn, 300 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E10S30 (10 tấn, 300 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 1010

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 1010 (10 tấn, 255 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 700 (0.7 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 1010 (10 tấn, 255 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 700 (0.7 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E10S30

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E10S30 (10 tấn, 300 mm) Kích thủy lực Osaka E10S30, Osaka hydraulic jack E10S30 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 300 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 1010

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 1010 (10 tấn, 255 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 1010 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 255 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM01025

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM01025 (10 tấn, 257 mm) Kích thủy lực Larzep SM01025 có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 257 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E10S25

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E10S25 (10 tấn, 250 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E10S25 (10 tấn, 250 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 108

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 108 (10 tấn, 203 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 600 (0.6 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 108 (10 tấn, 203 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 600 (0.6 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E10S25

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E10S25 (10 tấn, 250 mm) Kích thủy lực Osaka E10S25, Osaka hydraulic jack E10S25 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 250 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 108

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 108 (10 tấn, 203 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 108 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 203 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM01020

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – CON ĐỘI THỦY LỰC LARZEP SM01020 (10 tấn, 205 mm) Kích thủy lực Larzep SM01020 có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 205 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E10S20

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E10S20 (10 tấn, 200 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E10S20 (10 tấn, 200 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 106

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 106 (10 tấn, 152 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 600 (0.6 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 106 (10 tấn, 152 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 600 (0.6 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E10S20

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E10S20 (10 tấn, 200 mm) Kích thủy lực Osaka E10S20, Osaka hydraulic jack E10S20 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 200 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 106

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 106 (10 tấn, 152 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 106 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 152 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM01015

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM01015 (10 tấn, 155 mm) Kích thủy lực Larzep SM01015 có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 155 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E10S15

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E10S15 (10 tấn, 150 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E10S15 (10 tấn, 150 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 104

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 104 (10 tấn, 101 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 350 (0.35 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 104 (10 tấn, 101 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 350 (0.35 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực SM01010

BỘ KÍCH THỦY LỰC LARZEP SM01010 (10 tấn, 105 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC W10707 (0.66 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực SM01010 (10 tấn, 105 mm). Bơm thủy lực W10707 (0.66 lít, 700 bar). Ống dây thủy lực 2 mét. Áp kế. Kết nối hoàn thiện thành một […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E10S15

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E10S15 (10 tấn, 150 mm) Kích thủy lực Osaka E10S15, Osaka hydraulic jack E10S15 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 150 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 104

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 104 (10 tấn, 101 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 104 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 101 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực 10 tấn,105mm

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM01010 (10 tấn, 105 mm) Kích thủy lực Larzep SM01010 có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 105 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E10S10

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E10S10 (10 tấn, 100 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E10S10 (10 tấn, 100 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 102

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 102 (10 tấn, 51 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 350 (0.35 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 102 (10 tấn, 51 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 350 (0.35 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực SM01005

BỘ KÍCH THỦY LỰC LARZEP SM01005 (10 tấn, 54 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC W00307 (0.24 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực SM01005 (10 tấn, 54 mm). Bơm thủy lực W00307 (0.24 lít, 700 bar). Ống dây thủy lực 2 mét. Áp kế. Kết nối hoàn thiện thành một […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E10S10

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E10S10 (10 tấn, 100 mm) Kích thủy lực Osaka E10S10, Osaka hydraulic jack E10S10 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 100 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 102

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 102 (10 tấn, 51 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 102 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 51 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM01005

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM01005 (10 tấn, 54 mm) Kích thủy lực Larzep SM01005 có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 54 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt […]